Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til nærings- og handelsministeren

Om å gjøre programmene under de offentlige virkemiddeltiltakene mer langsiktige og forutsigbare for deltakerne

Datert: 31.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Sem-erklæringen legger vekt på en bedre målretting av de offentlige virkemiddeltiltakene, bl.a. gjennom kommersialisering og internasjonalisering. EU har programmer som strekker seg over flere år. Forutsigbarheten i EU-programmene blir bedre for deltakerne når rammene avgjøres før programstart. I Norge gis årlige rammer i statsbudsjettet med ev. endringer i revidert nasjonalbudsjett.

Hvordan vil statsråden gjøre de norske programmene mer langsiktige og forutsigbare for deltakerne?


Les hele debatten