Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til utviklingsministeren

Om å få bedre kontroll med NORADs tildeling av bistandsmidler til organisasjoner, etter at Riksrevisjonen har kritisert rutinene

Datert: 31.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Riksrevisjonen gir hard kritikk av NORADs rutiner for utdeling av bistandsmidler, og at organisasjoner har fått penger i strid med regelverket. Daglig leder av Atlas-alliansen medgir at de har fått overført penger før det var skrevet formell samarbeidsavtale med NORAD, og sier til Nationen at det er mulig dette ikke er i henhold til boka. Dette er kritikkverdig.

Hva vil statsråden gjøre for å få bedre kontroll med tildeling av bistandsmidler?


Les hele debatten