Spørretimespørsmål fra Kent Inge Stenberg Ryen (Sp) til helseministeren

Om å få i gang utbyggingen av en ny intensiv observasjonspost ved Statens senter for epilepsi, som Helse Sør ikke har prioritert i sitt budsjett for 2003

Datert: 31.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Kent Inge Stenberg Ryen (Sp)

Spørsmål

Kent Inge Stenberg Ryen (Sp): I St.prp. nr. 1 for 2001-2002 omtales behovet for en ny intensiv observasjonspost ved Statens senter for epilepsi. Dette understrekes i Budsjett-innst. S. nr. 11 s.å. gjennom følgende: "Både ny sengeavdeling og en ny intensiv observasjonspost mener komiteen er viktig å få på plass i den aller nærmeste fremtid." Nødvendig forprosjekt er nå sluttført og utbyggingen kan starte, men Helse Sør har ikke prioritert oppgaven i sitt budsjett for 2003.

Vil statsråden ta initiativ for å få i gang utbyggingen?


Les hele debatten