Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til olje- og energiministeren

Om departementets utkast til konsekvensutredning av helårlig petroleumsvirksomhet fra Lofoten og nordover, som innebærer at det ikke skal gjennomføres ny forskning

Datert: 31.10.2002
Besvart: 13.11.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Olje- og energidepartementet har lagt fram et utkast til konsekvensutredning av helårig petroleumsvirksomhet fra Lofoten og nordover. Utkastet innebærer at det ikke skal gjennomføres ny forskning. SFT har påpekt at identifisering av kunnskapshull og ny forskning er en forutsetning før det på faglig grunnlag kan treffes strategiske beslutninger om videreføring av petroleumsvirksomheten i Barentshavet.

Vil statsråden sørge for at programmet inneholder krav om ny forskning?


Les hele debatten