Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt en halvering av antallet forbrukerkontorer er bra for innbyggerne og regionalpolitikken, med henvisning til forslag fra Forbrukerrådets administrasjon

Datert: 22.10.2002
Besvart: 13.11.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): SVs inntrykk er at svært mange er fornøyd med det arbeidet Forbrukerrådet gjør. Etter 1. juli i år ble det foretatt en omorganisering av Forbrukerrådet, der styret får større myndighet. Administrasjonen legger 19. november fram et forslag for styret der det foreslås å redusere antall kontor fra 19 til 10. Dette vil bety en betydelig svekkelse mht. nærhet og lokalkunnskap.

Mener statsråden at en ev. halvering av dagens forbrukerkontor er bra for innbyggerne og den samlede regionalpolitikken?


Les hele debatten