Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til barne- og familieministeren

Om å gjøre ekteskapslovens begrensninger gjeldende også for ekteskap inngått i utlandet, som et tiltak mot tvangsekteskap, da ekteskapsinngåelse med stedfortreder er tillatt i en del land

Datert: 24.10.2002
Besvart: 13.11.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Å inngå ekteskap med stedfortreder er ikke tillatt i Norge. I en del land er derimot ekteskap med stedfortreder tillatt. Å innføre et prinsipp der ekteskapslovens begrensninger gjøres gjeldende også for ekteskap inngått i utlandet ville være et viktig tiltak for å forhindre tvangsekteskap.

Vil Regjeringen vurdere å innføre et prinsipp i Norge om at ekteskapslovens begrensninger også skal gjelde for ekteskap inngått i utlandet?


Les hele debatten