Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om at pasienter sendes til Danmark fordi mange leger ikke vil henvise til Snorkeklinikken i Fredrikstad, på tross av lange ventelister for behandling

Datert: 06.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Til tross for at snorkeklinikken i Fredrikstad kan behandle 20 pasienter med snorkesyke daglig og at det er lange ventelister for behandling, sender Rikstrygdeverket pasienter til Danmark. Selv om det kan vises til mange artikler og flere doktorgrader og at anvendte behandlingsmetode har god og langvarig effekt, er det mange leger som ikke vil henvise til klinikken.

Hva kan statsråden bidra med for å rette på forholdene?


Les hele debatten