Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Om utslipp i forbindelse med innsamling og behandling av PCB-holdige isolerruter

Datert: 07.11.2002
Fremsatt av: Mette Gundersen (A)
Besvart: 13.11.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Den nye avtalen som skal regulere innsamling av PCB-holdige isolerruter, åpner for en praksis som kan medføre betydelig forurensning. På den bakgrunn har landets eneste operative behandlingsanlegg avvist avtaleteksten og sett seg nødt til å stanse mottak av PCB-holdige ruter.

Vil statsråden akseptere utslipp i forbindelse med innsamling og behandling av PCB-holdige isolerruter i Norge, eller ser han nødvendigheten av å gjenoppta den utslippsfrie sluttbehandlingen vi har hatt nå?


Les hele debatten