Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om kontroll av husstandenes elanlegg minst hvert femte år, da Norge troner på toppen av internasjonal brannstatistikk, og strømfeil utgjør nær 50 pst. av brannårsakene

Datert: 07.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): På tross av en bred innsats de senere årene for å få ned antall branner i Norge, troner landet fortsatt på toppen av internasjonal brannstatistikk. Ifølge "World Fire Statistic" utgjør de økonomiske tapene ved branner 0,30 pst. av BNP i Norge, langt mer enn i noe annet land. Tilsvarende tall for Japan er 0,09, Finland 0,15, USA 0,11 og Danmark 0,20. Branner er et alvorlig samfunnsproblem. Strømfeil utgjør nær 50 pst. av brannårsakene.

Bør ikke alle husstander få utført en kontroll av elanlegget minst hvert 5. år?


Les hele debatten