Muntlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Om å bidra til at oljeselskapene reduserer utslippene av vann med alkylerte fenoler og polyaromatiske hydrokarboner, som er en trussel mot fiskebestandene og fiskerinæringen

Datert: 16.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV):


Les hele debatten