Muntlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om at Regjeringen i St.prp. 1 trekker inn SNDs fullmakt når det gjelder nyskaping og forskning, når SND forutsatt samme rammevilkår som i 2001 garanterer å kunne skape 60 000 arbeidsplasser

Datert: 16.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A):


Les hele debatten