Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om den omfattende kriminaliteten knyttet til skjenkestedene, og å gjøre det lettere å offentliggjøre disse stedene og frata dem skjenke- og driftsrettigheter

Datert: 13.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Kriminalitet knyttet til skjenkestedene ser ut til å være svært omfattende og variert. Ulovlig kjøtt og sprit, dårlige hygieniske forhold, konkursrytteri, avgiftsunndragelser, brudd på arbeidsmiljøloven og mye voldskriminalitet i og rundt skjenkestedene er ikke lenger uvanlig.

Vil statsråden ta særskilte initiativ rettet mot denne bransjen, som gjør det lettere å offentliggjøre disse stedene og senere frata rettigheter til skjenking og drift?


Les hele debatten