Spørretimespørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Datert: 13.11.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): Statsråden har besluttet å frata BaneTele ansvar for både utbygging og drift av GSM-R og konsesjonen for systemets frekvensressurser. Som konsekvens av dette har BaneTele begynt å forberede oppsigelsen av hele sin prosjektorganisasjon. En slik oppsigelse vil bety at man avvikler hele den kompetansen som er bygd opp i løpet av ett år.

Er det statsrådens vurdering at tap av denne kompetansen vil være uten betydning for når den endelige utbyggingen av GSM-R vil være ferdig?


Les hele debatten