Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til olje- og energiministeren

Om konsekvensane for offshoreaktiviteten i Nordsjøen og internasjonaliseringa av norsk offshorenæring dersom norsk skipsfart ikkje får europeisk konkurransedyktige vilkår

Datert: 14.11.2002
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.11.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Framtida for norsk offshorenæring ligg i stadig større grad i flytande og flyttbare installasjonar, kombinert med subsea-løysingar.

Dersom norsk skipsfart ikkje får europeisk konkurransedyktige vilkår, kva for konsekvensar ser statsråden for offshoreaktiviteten i Nordsjøen og for internasjonaliseringa av norsk offshorenæring?


Les hele debatten