Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å effektivisere uttransporteringen av asylsøkere ved å etablere en samordnet, sentral database som inkluderer Aetat, trygdekontor, sosialkontor og andre offentlige registre

Datert: 14.11.2002
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 20.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Det er avsatt ekstra midler til å transportere ut asylsøkere som har fått avslag på opphold i Norge. Imidlertid er strømmen av asylsøkere inn til Norge større enn antallet som uttransporteres. Det finnes heller ikke en sentral, samordnet database mellom Aetat, trygdekontor, sosialkontor og andre offentlige registre i dag som vil lette politiets arbeid med å oppspore asylsøkere.

Hva vil statsråden gjøre for å etablere en slik samordnet, sentral base for å effektivisere uttransporteringen?


Les hele debatten