Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruksministeren

Om at fylkestinget har godkjent forslaget fra Lindesnes kommune om å omdisponere 90 mål dyrket mark til boligformål, selv om departementet har påpekt at fylket bruker for mye jord til boligformål

Datert: 19.11.2002
Besvart: 18.12.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Lindesnes kommune foreslår i sin kommunedelplan å omdisponere 90 mål dyrket mark til boligformål. Dette har Vest-Agder fylkesting godkjent, på tross av at Landbruksdepartementet så seint som i oktober i år har påpekt at fylket bruker for mye dyrket mark til boligformål.

Hva vil statsråden gjøre i denne saken?


Les hele debatten