Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om å vurdere forsøk med frikommuner uten konsesjonsloven, og se muligheten for å fjerne hele loven på sikt

Datert: 20.11.2002
Besvart: 18.12.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Bondelagslederen i Våler i Hedmark kan tenke seg å gjøre et forsøk med Våler som frikommune uten konsesjonsloven.

Hvis man ser bort fra stedsforslaget, kan dette være noe statsråden kan tenke seg å vurdere, og dermed kunne se muligheten for å fjerne hele loven på sikt, slik at landbruket og distriktene kan utvikle seg i henhold til sine muligheter?


Les hele debatten