Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om kor lenge næringsministeren har tenkt å vera ein passiv tilskodar til den negative utviklingen i industrien og den sterke veksten i arbeidsløysa

Datert: 06.11.2002
Besvart: 06.11.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten