Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Om en mulig sentralisering av MC-prøvene i hele Vest-Agder til Kristiansand, med henvisning til at det i dag finnes et godt tilbud i Flekkefjord

Datert: 26.11.2002
Besvart: 18.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Jeg har blitt gjort oppmerksom på at det i Vest-Agder foregår en vurdering om å sentralisere MC-prøvene fra hele fylket til Kristiansand. I dag finnes et godt tilbud i Flekkefjord. Avstanden til Kristiansand vil gi en reisetid for enkelte på to til tre timer hver vei. Dette vil gi et betydelig svekket tilbud for de som i dag skal ta førerkort.

Er det slik at den effektiviseringsgevinsten Statens vegvesen skal tilegne seg gjennom omorganisering skal medføre en sentralisering av tjenestetilbudet?


Les hele debatten