Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til statsministeren

Om næringsministeren sitt syn om at me ikkje har ei krise i norsk industri i dag, trass i at tusenvis av arbeidsplassar i alle delar av konkurranseutsett næringsliv no går tapt

Datert: 13.11.2002
Besvart: 13.11.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten