Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til landbruksministeren

Om å tilrettelegge for fradeling av hus fra resten av eiendom i Beiarn i forbindelse med arv, etter avslag fra landbruksmyndighetene

Datert: 02.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Et søskenpar fra Beiarn kommune i Nordland arvet sitt barndomshjem i 1988. I arveavtalen var de to søsknene enige om at den ene skulle overta det gamle huset, mens den andre skulle overta eiendommen. Når hun nå ønsker å få fradelt huset fra resten av eiendommen har hun fått avslag fra landbruksmyndighetene, samtidig som det er gitt tilsagn om å fradele tre hyttetomter i nærheten fra samme eiendom.

Vil statsråden legge til rette slik at den rettmessige arven kan fradeles på en verdig måte?


Les hele debatten