Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Om ettergivelse av årsavgift for biler som ødelegges av brann eller stjeles før avgiftsforfall og ikke kommer til rette

Datert: 05.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): En mann fra Kolvereid har fått avslag på søknad om ettergivelse av årsavgift på sin bobil som brant opp under vinterlagring ved årsskiftet i fjor. Skiltene ble levert 9. januar i år. Tilsvarende situasjoner kan oppstå hvor biler stjeles før årsavgift forfaller og bilen ikke kommer til rette. I Innst. S. nr. 255 for 2001-2002 ber et flertall finansministeren sørge for at regelverket endres slik at årsavgift i slike tilfeller kan frafalles også for inneværende år.

Når vil statsråden gjennomføre slike endringer?


Les hele debatten