Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til helseministeren

Om å bekrefte at Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus skal bestå med akuttmedisinske funksjoner

Datert: 06.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Finnmark fylke er større enn Danmark. Det har nå oppstått uro om hvorvidt Helseregion Nord RHF legger til rette for nedlegging av et av sykehusene eller akuttfunksjonene ved et av sykehusene.

Kan statsråden bekrefte at både Hammerfest og Kirkenes Sykehus skal bestå med akuttmedisinske funksjoner begge steder?


Les hele debatten