Spørretimespørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til samferdselsministeren

Om eldres problemer pga. at Bærum kommune måker igjen innkjørsler under vegbrøyting, for så å vise til at måking av innkjørsler er den enkeltes ansvar

Datert: 06.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): På Hosle i Bærum opplever eldre mennesker at kommunen under veibrøyting måker igjen deres innkjørsel så de ikke kommer seg ut, for så å vise til at måking av egen innkjørsel er den enkeltes ansvar når de eldre tar opp saken. Enkelte eldre, som er avhengig av rullator, kommer seg ikke ut av eget hjem, jamfør Asker og Bærums Budstikke 28. november 2002.

Mener statsråden dette er i tråd med intensjonene i vegtrafikkloven og god forvaltningspraksis?


Les hele debatten