Muntlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til utenriksministeren

Om at stadig flere tar til orde for en åpen debatt om Norges tilknytningsform overfor EU, og når Regjeringen vil komme med sin vurdering av hva som er best for landet

Datert: 20.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A):


Les hele debatten