Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om tiltak for å hjelpe selgere og kjøpere av eiendommer med betydelig heftelse pga. verneplaner

Datert: 11.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det har oppstått en rekke konflikter mellom myndigheter og grunneiere/ lokalsamfunn i forbindelse med gjennomføringen av verneplaner. Ved eiendomsskifte forutsettes det at tidligere eier informerer ny eier om eventuell pågående verneplanarbeid. Det er også en rekke tilfeller hvor grunneiere ikke er godt orientert om verneplaner i området. En eventuell kjøper kan således i god tro kjøpe eiendom som det viser seg å være betydelig heftelse på.

Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe disse?


Les hele debatten