Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om eit ev. initiativ frå statsråden til å redusera oppgåvene kommunane har i dag, med bakgrunn i varselet om stramme rammer for kommunane dei næraste åra

Datert: 12.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Statsråden har varsla at kommunane dei næraste åra også etter 2003, må rekna med stramme rammer. Som ein fylgje av slike mål, må innbyggjarane førebu seg på at dei ikkje lenger kan rekna med grunnleggjande basistenester, t.d. skule, barnehage eller heimehjelp, der dei bur.

Kjem statsråden til å ta initiativ til å redusera dei oppgåvene kommunane i dag har?


Les hele debatten