Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utviklingsministeren

Om å få åpenhet omkring Norges krav i GATS-forhandlingene om bortfall av beskyttelsesrett for u-landenes eget næringsliv

Datert: 04.12.2002
Besvart: 04.12.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV):


Les hele debatten