Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å sørge for at norske bedrifter får innvilget arbeidstillatelse for utenlandske arbeidere på opplæring, da det ifølge UDI ikke finnes hjemmel for å imøtekomme slike søknader

Datert: 19.12.2002
Besvart: 15.01.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): En norsk bedrift har etablert datterbedrift i Estland, og ønsker å lære opp en gruppe på 6-8 personer på bedriften i Norge. De utenlandske arbeiderne mangler spesifikke kunnskaper om prosedyrer og prosesser. Opplæringen på den norske bedriften er ment å strekke seg over en periode på to måneder. Ifølge UDI finnes det ikke noen hjemmel for å imøtekomme en søknad om arbeidstillatelse i et slikt tilfelle.

Vil statsråden sørge for å iverksette tiltak som kan løse dette problemet?


Les hele debatten