Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å se andre muligheter enn redusert vinterfartsgrense som virkemiddel for å få ned antallet ulykker i Hedmark, ettersom det foreløpig ikke har gitt noe resultat

Datert: 09.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I vinter er det også innført redusert hastighet på en rekke vegstrekninger i Hedmark uten at det foreligger klare resultater på at dette har hatt en positiv virkning på reduksjonen av antall ulykker forrige år. Det viser seg derimot at Hedmark er det fylket med størst antall dødsulykker.

Ser ikke statsråden andre muligheter enn redusert vinterfartsgrense for å få ned antall ulykker?


Les hele debatten