Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt GATS-regelverket vil føre til at Norge må akseptere kommersielle aktører i skolen, til tross for at Regjeringens forslag til privatskolelov ikke legger opp til det

Datert: 09.01.2003
Besvart på vegne av: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 15.01.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Regjeringens forslag til privatskolelov legger ikke opp til å gi statsstøtte til kommersielle aktører som ønsker å drive skoler. GATS-regelverket i WTO innebærer derimot at Norge kan bli nødt til å akseptere slike aktører på lik linje med ikke-kommersielle aktører helt ned i grunnskolen.

Vil Regjeringen holde på den begrensningen de har foreslått i privatskoleloven og arbeide for dette også i forhandlingene, eller vil det åpnes for kommersielle aktører i den norske skolen?


Les hele debatten