Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til helseministeren

Om effektivisering av sykehusene og utnytting av ledig kapasitet for å få redusert helsekøene og kostnadene, med eksempel i et prosjekt i Halden kommune

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Hver tredje langtidssykmeldte venter over 200 dager på behandling til en kostnad på ca. 1 700 kr pr. døgn. Ifølge SINTEF har sykehusene fått 30 pst. mer penger de siste 10 årene uten at de er blitt mer effektive. Samtidig har helsekøene vokst. Et prosjekt i Halden kommune har utnyttet ledig kapasitet ved sykehusene. Det har gitt raskere behandling, mindre helsekø og reduserte kostnader for samfunnet.

Hvordan vil statsråden overføre disse "bestillerkompetanse"-erfaringene til gavn for hele befolkningen?


Les hele debatten