Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til olje- og energiministeren

Om å redusere oljeutvinningstempoet, da oljeinntektene er en viktig årsak til høy kronekurs og svekket konkurranseevne

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Norsk næringsliv opplever at dagens høye kronekurs fører til svekket konkurranseevne internasjonalt. En viktig årsak til den sterke kronen er de enorme inntektene fra oljevirksomheten. Disse inntektene skaper et press i økonomien, som prøves motvirket ved stramme statsbudsjett og høyt rentenivå.

Vil statsråden vurdere å redusere det norske oljeutvinningstempoet for å dempe presset mot kronen?


Les hele debatten