Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helseministeren

Om å få gjennomgått retningslinjene fra Statens helsetilsyn, slik at medikamenter ikke blir førstevalget til primærhelsetjenesten ved behandling av personer med psykiske lidelser

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Ifølge Dagsavisen bidrar Helsetilsynets retningslinjer til at pasienter med psykiske lidelser (ofte barn og unge) diagnostiseres og behandles i primærhelsetjenesten med antidepressiver (lykkepillen) før pasienten henvises til psykolog og andrelinjetjenesten for videre behandling.

Vil statsråden bidra til at retningslinjene for behandling av depresjoner og stemningslidelser fra Statens helsetilsyn blir gjennomgått, slik at medikamenter ikke blir førstevalget til fastlegen ved behandling?


Les hele debatten