Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til olje- og energiministeren

Om folks problemer med å betale de høye strømregningene, og hvorvidt statsråden vil sikre at BKK Nett og andre kan fakturere a konto, slik at strømutgiftene fordeles jevnt over hele året

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): En rekke strømkunder får problemer med å betale vinterens rekordhøye strømregning. BKK Nett innførte i fjor en a konto-ordning hvor strømutgiftene fordeles jevnt over hele året, for å redusere betalingsproblemer om vinteren. NVE stoppet dette på bakgrunn av forskrifter. Da jeg tok opp saken i fjor var statsråden avholdende til å gjøre noe. I dag er situasjonen enda mer prekær for mange strømkunder.

Vil statsråden nå sikre at BKK Nett og andre kan fakturere a konto?


Les hele debatten