Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til miljøvernministeren

Om å forhindra at fellingsløyve for ulv vert nekta i det mest sauetette området i landet

Datert: 20.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Det er no for første gong i nyare tid påvist ulv i Rogaland. Fleire sauer er drepne i Eigersund.

Vil statsråden setje i verk noko for å forhindra at fellingsløyve for ulv vert nekta i det mest sauetette området i landet?


Les hele debatten