Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til sosialministeren

Om evalueringen av ordningene for attføring og medisinsk rehabilitering, på bakgrunn av at mange har havnet i en fortvilet økonomisk situasjon etter nyttår

Datert: 22.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Vi har fått mange henvendelser fra folk som er på attføring og medisinsk rehabilitering. De er fra nyttår kommet i en fortvilet økonomisk situasjon og må gå en tung vei til sosialkontoret. Noen gir opp sitt opplegg og søker varig uføretrygd. Allerede i april 2002 ba et enstemmig storting om en gjennomgang av ordningene for å sikre at ingen kom i en uholdbar situasjon.

Hvor langt er evalueringen kommet, og når kan disse fortvilede menneskene forvente forslag som kan hjelpe dem?


Les hele debatten