Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Om å ta initiativ slik at Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen sikres et lokale, og kan fortsette sitt viktige arbeid for forsvarssaken i framtiden

Datert: 15.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): I Kristiansand-området har seks forsvarsforeninger (ca. 1 500 medlemmer) gått sammen i Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen (KFSG). De har i en årrekke disponert bygning 84 på Gimlemoen til sin virksomhet, men har ikke hatt råd til å bruke penger på kostbart vedlikehold så lenge Statsbygg har tilkjennegitt at KFSG ikke har vært ønsket der i framtida.

Vil statsråden ta noen initiativ slik at KFSG er sikret et lokale, og at deres viktige arbeid for forsvarssaken kan fortsette også i framtida?


Les hele debatten