Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til justisministeren

Om behandling av straffesaker, og hva statsråden vil gjøre for at saker i rettsapparatet skal bli raskere ekspedert, med eksempel i innføring av tidsfrister

Datert: 23.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Et viktig rettssikkerhetsprinsipp er at tiltalte skal få sine saker raskt behandlet ved domstolene. Det er vedtatt raskere behandling av straffesaker, f.eks. ved hurtigdomstol eller tidsfrister i saker for personer under 18 år. Vi opplever at saker utsettes pga. fravær hos forsvarere og/eller aktoratet.

Hva vil statsråden gjøre for at saker i rettsapparatet blir raskere ekspedert, da særskilt i å innføre klare tidsfrister fra tingrettens behandling til ankebehandling ved høyere domstoler?


Les hele debatten