Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Om utvidelsen av Alnabruterminalen, sett i lys av luftforurensningssituasjonen i Groruddalen og målsettingen om bedre samkjøring mellom frakt av gods på skip og tog

Datert: 23.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Alnabru er det mest belastede området i byen når det gjelder helsefarlig luftforurensning. Planer om utvidelse av Alnabruterminalen vil medføre økt trailertrafikk i dette området. Godsterminalen på Alnabru har ingen havnetilknytning, og mye omlasting skjer fra tog til trailer og omvendt.

Hvordan vurderer statsråden utvidelsen av og framtiden for Alnabruterminalen, sett i lys av luftforurensningssituasjonen i Groruddalen, og målsettingen om bedre samkjøring mellom frakt av gods på skip og tog?


Les hele debatten