Spørretimespørsmål fra Tor-Arne Strøm (A) til samferdselsministeren

Datert: 29.01.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Tor-Arne Strøm (A)

Spørsmål

Tor-Arne Strøm (A): Det har hele tiden vært en forutsetning at E12/tunnel Umskaret skulle bygges for midlene som ble bevilget som kompensasjon for at enkelte bransjer fikk forhøyet arbeidsgiveravgift som følge av krav fra EU. Dette gikk spesielt ut over Fundia og Rautaruukki i Rana. Etter en ny gjennomgang av prosjektet er kostnadene økt med 30 mill. kr. Statsråden har uttalt at prosjektet skal gjennomføres.

Hvordan har statsråden tenkt å fullfinansiere prosjektet slik at det kan gjennomføres som planlagt uten forsinkelser?


Les hele debatten