Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt tildelingen av midler til bygging av studentboliger er rettferdig og i samsvar med vedtatte retningslinjer, da Bergen har lavere dekningsgrad enn Oslo, men får mindre støtte

Datert: 30.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): I henhold til kriteriene for tildeling av statsstøtte til bygging av studentboliger, skal midler fordeles bl.a. i forhold til dekningsgrad. Ved tildeling av midler for 2003 har Studentsamskipnaden i Bergen med en dekningsgrad på 11,7 pst., søkt om støtte til 343 boenheter, men fått tilsagn om midler til kun 80. Samtidig har Oslo med 19,7 pst. dekningsgrad, fått støtte til 400 boenheter.

Mener statsråden en slik tildeling er rettferdig og i samsvar med vedtatte retningslinjer?


Les hele debatten