Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til nærings- og handelsministeren

Om å vurdere å innføre en ordning med nettolønn for sjøfolk, i forbindelse med en fullstendig gjennomgang av norsk skipsfartspolitikk

Datert: 05.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Næringsministeren uttalte til TV 2 torsdag 30. januar at han ville foreta en fullstendig gjennomgang av norsk skipsfartspolitikk.

Vil statsråden i den forbindelsen vurdere å innføre en ordning med nettolønn for norske sjøfolk?


Les hele debatten