Spørretimespørsmål fra Henrik Rød (FrP) til finansministeren

Om at innføringen av en særnorsk avgift på klimagassen hydrofluorkarbon har ført til svekket konkurransekraft for bedriften Jackon og satt arbeidsplasser i fare

Datert: 16.01.2003
Besvart: 12.02.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Henrik Rød (FrP)

Spørsmål

Henrik Rød (FrP): I Fredrikstad Blad 13. januar står det at norske myndigheter har satt 25-30 arbeidsplasser i fare ved bedriften Jackon gjennom innførsel av en særnorsk avgift på 20 pst. på klimagassen hydrofluorkarbon (HFK). Bedriften selv ønsker å samarbeide med myndighetene for å redusere utslippene, men opplever nå i stedet at deres konkurransekraft blir vesentlig svekket i forhold til utenlandske konkurrenter.

Er statsråden villig til å gå inn i en dialog med Jackon, og hva vil han gjøre for å sikre arbeidsplassene ved bedriften?


Les hele debatten