Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at utvidelsen av Dovrefjell-Sundalsfjella nasjonalpark har ført til begrensede atkomstmuligheter for hyttene i området, og å sikre at vernearbeid tilpasses eksisterende bruk

Datert: 30.01.2003
Besvart: 12.02.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Etter utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark har 40 hytter ved Snøfjellstjønnin fått begrensede adkomstmuligheter. Hytteeierne nektes bl.a. å vedlikeholde en gammel adkomstvei, da det fryktes at den skal brukes mer. Dette er Oppdal kommune uenig i. Veien er normalt stengt for uvedkommende. Hytteeierne får nå begrenset glede av hyttene og naturen i område.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at vernearbeidet tilpasses eksisterende bruk?


Les hele debatten