Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Om at flyprisane har vorte reduserte det siste året, og på kva måte statsråden sikrar at dette ikkje på nokon måte reduserer tryggleiken i luftfarten

Datert: 06.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Flyprisane har vorte monaleg reduserte innan Noreg og til/frå utlandet det siste året. Dette er eit gode for dei reisande isolert sett.

På kva måte sikrar statsråden at reduserte prisar ikkje på nokon måte reduserer tryggleiken i luftfarten?


Les hele debatten