Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om begrunnelsen for at departementet ikke har gitt tillatelse til AB Svenska Orientexpressen om å utvikle togtilbudet Göteborg-Kornsjø videre til Fredrikstad

Datert: 06.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): AB Svenska Orientekspressen har tilnærmet fullsatte tog i trafikk mellom Gøteborg - Kornsjø med mat, underholdning, butikker og opplevelser som tilbud. Selskapet arbeider for å utvikle togtilbudet videre til Fredrikstad. Dette krever samarbeid med NSB. Fordi dette har mislyktes og departementet ikke har gitt tillatelse, må passasjerene viderefordres med buss til Oslo.

Hva er begrunnelsen for at departementet på denne måten reduserer mulighetene for turisme, handel og miljøvennlig transport?


Les hele debatten