Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til miljøvernministeren

Om at det er gitt fellingstillatelse på en firedel av gaupebestanden, og hvorvidt dette er forsvarlig rovdyrforvaltning i forhold til å sikre en bærekraftig gaupebestand

Datert: 06.02.2003
Fremsatt av: Frode Hervik (V)
Besvart: 12.02.2003 av miljøvernminister Børge Brende

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Ifølge en rapport utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning er gaupebestanden redusert med 20-30 pst. i perioden 1996-2002. Fra en estimert totalbestand på 400-500 gauper i 1996, er bestanden redusert til 300-350 dyr i 2002. For 2003 har Direktoratet for naturforvaltning gitt tillatelse til felling av 85 dyr, altså rundt ¼ av bestanden.

Mener statsråden at dette er en forsvarlig rovdyrforvaltning i forhold til å sikre en bærekraftig gaupebestand?


Les hele debatten