Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til olje- og energiministeren

Om statsråden er einig med sine partifeller i Nordhordland om å byggje eit energiverk drive av gass i tilknytning til Mongstad-anlegget

Datert: 13.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I Avisa Nordhordland 29. januar 2003 og i avisa Strilen 1. februar 2003 tok representantar for 5 lokale KrF-lag i Nordhordland til orde for bygging av energiverk driven av gass i tilknyting til Mongstadanlegget. Ifølgje avisene kan Mongstad nytta varmen frå eit slikt energiverk slik at ein oppnår 70-80 pst. energiutnytting mot 55-60 pst. for eit tradisjonelt gasskraftverk.

Er statsråden einig med sine partifeller i Nordhordland om at det vil være fornuftig å byggje eit slikt energiverk?


Les hele debatten