Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Om å sikre at norsk industri ikke blir påført særnorske kvoter for klimautslipp som gjør den skadelidende i forhold til konkurrerende industri i utlandet

Datert: 13.02.2003
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 19.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Det er planlagt å innføre kvoter for klimautslipp fra de deler av industrien som ikke betaler CO2-avgift. Ifølge oppslag i Dagens Næringsliv 31. januar viser en rapport fra SINTEF og Veritas at det blir dyrere for industrien å kutte klimautslipp enn Regjeringen først forutsatte.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norsk industri ikke blir påført særnorske kvoteordninger som gjør dem skadelidende i forhold til konkurrerende industri i utlandet?


Les hele debatten